Demag AC500 met spanlift(schaal 1:50, fabrikant Zon Models). Bij dit miniatuur kon je bij de bestelling kiezen uit een AC500 of een AC1600. Laatstgenoemde was de oude typenummering, maar ik heb toch gekozen voor de AC500. Misschien is er bij de echte kraan ook een periode geweest dat beide typenummers door elkaar werden gebuikt. Omdat ik veel later ook de AC500-1 van Conrad heb gekocht, was het achteraf misschien mooier geweest als ik bij dit model voor de AC1600 had gekozen...