Olieraffinaderij in schaal 1:87

 

Maart 2023

Ook nu weer de bouw van een gebouw. Nou ja niet echt een gebouw, maar een olieraffinaderij.

Als liefhebber van (zware) industrie heeft zo'n raffinagecomplex mij altijd erg geboeid. Als we bijvoorbeeld met onze goederentrein(ik als leerling machinist) naar de Maasvlakte reden, keek ik altijd mijn ogen uit. Vooral in het donker was het een mooi schouwspel met de vele verlichting die op zo'n complex dan aan is. En op de havenlijn, die van de Waalhaven in Rotterdam helemaal naar de Maasvlakte loopt, vind je verschillende raffinaderijen, dus dat was voor mij op en top genieten! Dus het nabouwen van zo'n fabriek leek mij dan ook erg leuk.

Eigenlijk is het idee begonnen, omdat ik op Marktplaats bij toeval een zelfgebouwde raffinaderij te koop zag staan en ik daar wel van onder de indruk was. Dat bouwwerk heb ik dus gekocht en ik was er erg blij mee(en nog!). Het was qua model best groot, maar toch nog redelijk klein als je bedenkt hoe groot zo'n complex in het echt is en hoe groot het dan op schaal moet worden. Helemaal nabouwen is gezien de oppervlakte gewoonweg niet te doen, maar ietsje groter is toch wel veel mooier en meer realistisch.                    Dus ik vond dat er nog wat bij moest komen en het leukst vond ik dat dan in de vorm van een bouwpakket.

Maar als je gaat zoeken naar dit soort bouwwerken op H0-schaal(1:87) heb je niet echt veel keus. Enkele fabrikanten zoals Faller en Vollmer hebben ze wel, maar dat is dan tamelijk kleinschalig. Meestal zijn het kleine fabriekjes met opslagtanks met wat leidingen en benzinestations erbij, maar niet echt een raffinaderij. En ze zijn bijna niet meer te koop, dus dat is ook wel jammer.

Maar na goed zoeken vond ik op Internet een bouwpakket van Walthers en dat leek mij wel wat. Al is het ook redelijk klein, er waren wel verschillende onderdelen bij die echt de kenmerken van een olieraffinaderij hadden en dat sprak mij aan. Ik heb dat pakket dus besteld wat overigens ook bijna nergens meer is te kopen. Dus ik had geluk en ben onlangs gestart met de bouw van dit pakket.

Het is de bedoeling om dit pakket als het af is samen te voegen met het gekochte gebouwde deel, zodat het wat groter gaat ogen. Ook heb ik via Marktplaats nog wat meer gebouwde onderdelen gekocht om het geheel nóg groter te maken. 

Maar zover is het voorlopig nog niet, we gaan eerst beginnen met dit project.

 

Dit is een foto van het model dat afgebeeld staat op de bouwdoos. Het gaat alleen om het middelste deel, dus niet de opslagtanks.

Er zit een hele goede, duidelijke bouwbeschrijving bij. Het is wel allemaal in het Engels, maar je kunt het toch goed volgen.

Zoals je kunt zien begint het bouwen met die van de bordesjes, tekening nr.1 dus. Deze bevinden zich tegen de destillatietorens en dat is ook wat meteen opvalt als je een raffinaderij in het echt ziet. Er zullen zoveel bordesjes zijn om het proces goed te kunnen monitoren, er is tenslotte een groot risico op brand of lekkage bij zo'n installatie.

De bordesjes zijn van kunststof en de hekjes van messing. In het pakket zit een flink raam met al die messing onderdeeltjes.

Omdat de bordesjes vaak rond zijn moeten de hekjes van messing ook rond worden gebogen. In de beschrijving staat goed beschreven hoe je dat moet doen, ik heb daar drie gewichten van verschillende diameter voor gebruikt. Op een gegeven moment wordt je daar wel handig in en kun je ze makkelijk in de juiste vorm krijgen. Ook lijmt de messing goed met de kunststof.

Hier zijn alle bordesjes klaar, op de schoortjes aan de onderkant na. Die lijm ik er pas op bij het vastlijmen aan de toren.

Dan ga ik verder met het bouwen van een stellage met vele pijpleidingen en warmtewisselaars, tekening nr.2. 

De ramen waar de meeste onderdelen in zitten.

Hier zijn alle onderdelen uitgesneden en kunnen worden samengevoegd.

Dit zijn de zijkanten van de stellage. Hier worden deksels en afsluitkranen op aangebracht. Op de rechtse foto is dit klaar.

Dit zijn de warmtewisselaars die tussen de twee zijkanten in de stellage worden aangebracht. Ik heb ze voorzien van een kleurtje.

De stellage wordt vastgelijmd op de grondplaat. Als je goed kijkt zie dat alle plaatsen voor de staande onderdelen zijn voorgestanst. Ik begin met vijf staanders en twee horizontale liggers. Daar tegenaan komen dan straks de zijkanten te staan.

Als dit klaar is kan ik beginnen met het aanbrengen van de warmtewisselaars op de grondplaat. Volgens de beschrijving moet je dit eerst doen en daarna pas de zijkanten aanbrengen. Echter is dat niet handig, want de wisselaars blijven niet makkelijk staan. Bovendien moet je ze echt goed rechtzetten anders passen ze straks misschien niet in de zijkant. Dus ik ben begonnen met eerst het aanbrengen van een zijkant van de stellage. Daarna steek je de wisselaars in de bestemde plaatsen en staan ze meteen goed vast.

Eerst leg ik alle onderdelen weer even op een rijtje...

...en kan ik daarna beginnen.

Dan het aanbrengen van de andere zijkant...

...en de bovenzijde. Deze bestaat uit allemaal buizen die precies passen op de buizen van de zijkanten, dit heeft Walthers erg mooi bedacht. Dit ziet er toch wel professioneel uit.

Dan moeten er nog wat onderdelen worden aangebracht zoals een generator, deze heb ik een mooie blauwe kleur gegeven.

En twee ketels, ook blauw gemaakt.

En dan nog een aantal afsluitkranen. Deze heb ik allemaal rood geschilderd, want dat ziet er toch wel realistisch uit, vind ik.

Het aanbrengen van deze onderdelen.

We zijn nu klaar met dit onderdeel, dus hierna verder met nr.3. Dit betreft het bouwen van de destillatietoren.

De tekening van de bouw van de destillatietoren.

In de destillatietoren gebeurt eigenlijk alles waar het om draait. De ruwe olie wordt door een oven verhit en daardoor in verschillende bestanddelen gescheiden. Deze bestanddelen condenseren dan in de toren. Fracties met een hoog kookpunt(bijvoorbeeld stookolie) condenseren onderin waar de temperatuur het hoogst is. Fracties zoals LPG en benzine met een laag kookpunt condenseren bovenaan in de toren waar de temperatuur dus het laagst is. Dit is slechts een zeer beknopte uitleg van het raffinageproces.

 

De onderdelen zijn uitgesneden en liggen klaar. Rechts zijn de torens al in elkaar gezet.

Voordat ik de torens op de grondplaat ga lijmen, breng ik eerst de leidingen op de grond aan, je kunt er dan in ieder geval nog goed bij.

Hier zijn de vier torens geplaatst.

In het midden heb ik de steun vastgelijmd die bedoeld is om vier leidingen te ondersteunen(zie rechtse foto). Deze leidingen komen boven uit het eerder gebouwde warmtewisseldeel rechts.

De vier leidingen worden aangesloten op de verticale buizen die naar de grote toren lopen. Elke pijp komt op een andere hoogte de toren binnen.

Niet alle pijpen uit afbeelding 3 worden nu geplaatst, dit heeft te maken met de bordessen die we nu eerst gaan aanbrengen.

Stap 4, het aanbrengen van de al gebouwde bordesjes op de destillatietorens.

Het bijna onderste en tevens grootste bordes plaats ik als eerste, dit om stevigheid te krijgen in het geheel.

Dan volgen er kleinere bordessen op de grote toren. Eerst plaats ik de nog ontbrekende pijpen waar later deze bordessen op worden geplaatst. De pijp bevat een opstaand pijpje dat precies past in het gat in het bordes. Door eerst de pijp te plaatsen weet je zeker dat het bordes straks op de goede plaats komt. Zou je eerst zoals volgens de beschrijving het bordes plaatsen dan kun je dus fout uitkomen. Ook deze kleinere pijpen worden weer aangesloten op de vier lange buizen die van onderaf komen.

Tot zover voor nu het aanbrengen van de bordessen, maar het is nog niet klaar. De rest volgt dus de volgende keer.

Verder met het bovenste bordes en meteen ook die daaronder zit. Ongeveer op de helft van de toren ontbrak ook nog een bordes.

Dan helemaal naar onder toe, nu zijn dus de kleinere torens ook aan de beurt.

De kleine torens aan de zijkanten van de grote zijn nu klaar.

De enige die dan nog overblijft is de vrijstaande toren, ook hier moeten twee bordessen worden geplaatst en nog een tweede pijp.

Dan verder met de enige nog lege plek waar nog een klein bordes moet komen. Ik heb deze nog niet aangebracht, omdat daar net achter een kooiladder geplaatst moet worden. Zou ik het bordes al hebben geplaatst, dan zou het lastig worden om de ladder te plaatsen. Bovendien is in de bouwbeschrijving of op de tekening op de doos nagenoeg niet te zien hoe deze trap moet komen zitten. Maar na wat gepuzzel viel het kwartje en was het duidelijk hoe de kooiladder moet worden aangebracht.

Op deze manier dus, rechts heb ik ook het kleine (en laatste)bordes geplaatst.

En op deze foto is goed te zien dat je vanaf de ladder(veilig door de kooi) zowel naar het linkse als het rechtse bordes kunt stappen.

Dan een frame voor op de top van de toren. Dit frame zal bedoeld zijn voor hijswerkzaamheden.

Als laatste moeten er nog afsluitpijpjes worden geplaatst op de bordessen die worden ondersteund door een leiding(zie foto rechts).

Op bijna alle kooiladders na is dit gedeelte van de raffinaderij nu klaar. Het plaatsen van de bordessen was toch wel meer werk dan ik dacht. Onder andere doordat verschillende bordessen moesten worden aangepast en er regelmatig hekjes weer loskwamen en dan weer moesten worden vastgelijmd viel het tegen. Maar het is toch gelukt, de aanhouder wint! Hieronder het resultaat tot nu toe.

Hierna dus verder met tekening 5, het plaatsen van de overige kooiladders. Rechts het raam met alle onderdelen daarvoor.

Links zijn de laddertjes en kooitjes uitgesneden, rechts zijn ze aan elkaar gelijmd en klaar om ze te gaan bevestigen.

Volgens de beschrijving moeten we beginnen met de langste ladder en deze zit bijna bovenaan. Hij heeft twee kooien en de langste moet er als eerste worden op gelijmd. Vervolgens steek je hem door het gat in het bordes en breng je hem in positie. Dan vastlijmen en daarna kan de kleine kooi worden geplaatst(rechtse foto).

Dan ga ik helemaal bovenaan verder en zak ik steeds verder naar beneden.

                                                                                                                       Er zitten ook twee ladders aan de vrijstaande toren.

                                                                                                                       En hier zijn ze allemaal aangebracht.

De destillatietorens met al hun toeters en bellen zijn nu klaar, het begint er nu toch wel op te lijken...

Dan gaan we verder met tekening nr.6, de schoorsteen.

Dit is verreweg het meest eenvoudige onderdeel en kost ook niet veel tijd.

Hier is hij al klaar. Ik heb de schoorsteen wit gemaakt, dit is in het echt ook vaak zo en het steekt straks mooi af tegen de rest.

De volgende stap is tekening nr.7, de oven. We beginnen met het onderste gedeelte.

Dan het tweede gedeelte daar bovenop. Dit is een soort schouw waar de schoorsteen begint.

                                                                                                                       Deze twee delen samengevoegd.

Dan nog de laatste onderdelen(tekening 8). Dit is een constructie om de schouw heen. Ik denk dat deze er in echt voor is bedoeld om de uitzetting op te vangen die door de hitte ontstaat. Bij afkoeling kan deze uiteraard dan ook weer inkrimpen. 

                                                                                                                       De oven met schoorsteen is klaar...

...en kan nu geplaatst worden op de grondplaat.                                    Daarna moeten er nog vier leidingen worden geplaatst.

De olieraffinaderij is nu helemaal klaar. Misschien dat ik nog wat gevarenstickers ga aanbrengen , maar dat weet ik nog niet.

Buiten wat foto's gemaakt.

Zoals ik in het begin al aangaf wordt deze raffinaderij nog uitgebreid met nog meer (gebouwde)onderdelen, zodat het er allemaal wat imposanter uit moet gaan zien. Ook dat is nog wel wat werk, maar ik ben daar al mee bezig. Het is in ieder geval niet zoveel werk als dit bouwpakket.

Wordt zsm vervolgd...