Het bouwen van een kolencentrale

Deel 2

 

Oktober 2021

Voordat ik verder ga met het project zal ik eerst nog even laten zien wat ik tot nu toe in deel 1 heb gebouwd.

 

Ik ben begonnen met het stadsverwarmingsgebouw(volgens het boekje). Om te beginnen was dit best een pittig onderdeel.

Toen kwam het bedienings/schakelgebouw, een eenvoudig onderdeel.

Daarna was de machinehal aan de beurt. Dit was een moeilijk onderdeel, omdat de binnenkant echt super gedetailleerd is.

Het ketelgrondhuis inclusief het kolenbunkergebouw was de volgende stap.

Toen de ketel, een apart onderdeel. Maar wel mooi en best goed gelukt...

De DeNOx-installatie, een redelijk eenvoudig onderdeel.

Het ketelgrondhuis inclusief het dak, de kolentoevoerband en DeNOx-installatie.

Het hoge ketelhuis was daarna aan de beurt.

En als laatste het hele ketelhuis in elkaar zetten met alles erop en eraan.

 

Ik ga nu verder met de overige onderdelen van voornamelijk de behandeling van de rookgassen. Daarna volgen nog de gehele kolentoevoer, de schoorsteen en de koeltoren, maar zover is het nog (lang)niet.

 

Het elektrofilter

Na het bouwen van het ketelhuis en de DeNOx-installatie op het einde van deel 1 ga ik nu verder met het bouwen van het elektrofilter, ook wel vliegasfilter genoemd. Hierin volgt de tweede bewerking van de rookgassen die uit de ketel komen.

In dit elektrostatisch vliegasfilter zitten elektroden die door hun lading deeltjes fijnstof(vliegas) aantrekken, het fijnstof wordt dus verzameld in dit filter. Vervolgens wordt dit afgevangen en afgevoerd naar silo's en uiteindelijk weer gebruikt voor materialen in de wegenbouw(bv asfalt). De grovere vliegasdeeltjes blijven achter in de ketel en worden aan de onderzijde afgevoerd en daarna opgeslagen, ook weer bestemd voor de wegenbouw. In dit elektrofilter wordt voor 99,95% aan vliegas uit de rookgassen gehaald, een flinke zuivering dus.

 

Het bouwen van dit filter is relatief eenvoudig, hieronder alle onderdelen uitgeknipt op een rijtje. Rechts de foto's in de handleiding.

De locatie op de grondplaat.

Voordat ik de wanden aan elkaar ga lijmen zet ik er eerst de inlaat- en uitlaatspruitsukken op, da's makkelijker dan later.

                                                                                                                       De achterwand is klaar...

...en de voorwand vervolgens ook.                                                           Dit is het gedeelte van de binnenkant, wat uitneembaar blijft.

Het dak, links met een gedeelte van de binnenwand, deze wordt vastgelijmd. Rechts het losse dak.

Hier heb ik de linkerzijde geplaatst en vastgelijmd in de behuizing, inclusief het dak. Rechts met het uitneembare deel erin geschoven.

Met het dak geplaatst is het elektrofilter nu klaar.

Het ventilatorgebouw(Gebläsehaus)

Achter het elektrofilter staat het ventilatorgebouw. In dit gebouw bevinden zich grote ventilatoren die de rookgassen vanuit de ketel door de DeNOx-installatie en het elektofilter heen zuigen. Daarna blaast het de deels gezuiverde rookgassen de rookgasontzwavelingsinstallatie in, hier worden ze dan weer verder gezuiverd. Tenminste, ik denk dat het zo werkt.

De locatie op de grondplaat.

De onderdelen van dit gebouw.

Hier is het ventilatorgebouw geplaatst achter het elektrofilter. Hij staat precies onder de twee uitgangen van het elektrofilter.

De beide onderdelen zijn nu helemaal klaar(op wat afwerking na).

 

De rookgasontzwavelingsinstallatie(Rauchgasentschwefelungsanlage)

Nadat de rookgassen al voor een deel zijn gezuiverd in de DeNOx-installatie en het elektrofilter worden ze door het ventilatorhuis deze ontzwavelingsinstallatie ingeblazen. Zoals de naam al zegt worden hier de rookgassen voor ca.96% ontdaan van de aanwezige zwavel. Dit onttrokken zwaveldioxide wordt door toevoeging van een kalksteenoplossing omgezet in rookgasontzwavelingsgips, dat ook weer voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt.

 

Dit deel van het bouwpakket is een zeer bewerkelijk onderdeel en bestaat in totaal uit 4 aparte gebouwen die allemaal met elkaar in verbinding staan, de schoorsteen in het midden daarvan heb ik dan nog niet meegeteld. Vele onderdelen moeten uitgeknipt, uitgesneden, gevouwen en gelijmd worden. Daarna moet alles nog goed in elkaar passen.

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om alleen de buitenkant te bouwen, omdat je daar in eerste instantie tegenaan kijkt. En dat geldt ook voor onder andere het machinehuis, ketelhuis en stadsverwarmingsgebouw. Maar ik vind het juist zo leuk om ook de binnenkant te bouwen en daarna te kunnen laten zien. Ook is het dan leuk en beter om uit te leggen hoe zo'n centrale werkt en waar alle gebouwen en onderdelen voor dienen. Dus ik heb ervoor gekozen om alles te bouwen wat er in het pakket zit. Wel veel werk, maar dan heb je ook wat.

 

Dit is de locatie van gebouw 1 op de grondplaat, precies achter het ventilatorgebouw.

En dit zijn de bouwplaten die erbij horen(van de installatie zelf, de binnenkant dus).

En dit is de buitenkant, oftewel het gebouw om de installatie heen.

De onderdelen zijn uitgeknipt en gevouwen.                                            Dus even alles bij elkaar zoeken wat waar bijhoort.

En dan kunnen we gaan lijmen, wat vaak nog best lastig is. Als je teveel tegelijk wil lijmen loopt het vaak mis...

De losse onderdelen al bij elkaar gelegd, het begint nu toch wel ergens op te lijken. Rechts zijn de onderdelen al verlijmd tot 3 delen.

En hier is de installatie klaar. Het was een flinke klus om de 3 delen mooi recht op elkaar te krijgen. Eigenlijk moeten de twee "slurven" in het midden op de grond rusten, maar dat kwam bij mij niet uit. Als ik dat zou doen helde het voorste gedeelte helemaal schuin naar voren, dat was dus geen gezicht. Waarschijnlijk heb ik enkele stukken niet helemaal recht op elkaar gelijmd en kan dat probleem dus ontstaan. Ik heb dit opgelost door een blokje van karton eronder te plaatsen. Nu staat hij in ieder geval wel mooi recht. Echter mag hij ook weer niet te hoog worden geplaatst, want dan kom je later in de knel met het dak van het gebouw.

Dan het gebouw eromheen. Dit is een eenvoudige klus die niet lang hoeft te duren. De onderdelen...

Wel een makkelijke klus, maar je moet wel opletten dat het gebouw mooi om de installatie past. Bij mij ging het eigenlijk net niet en leek het of het gebouw aan het lange eind te smal was. Dit heb ik opgelost met een zwarte strook papier deels op de lip te lijmen, met de rest van de lip zit hij nu vast aan het zijdeel. Dat maakt hem een stukje breder en ik vind hem nu mooi recht en past perfect om de installatie heen.

Nu kunnen we gaan passen...

                                                                                                                      ...en dat doet hij precies!

Dit wordt straks zijn plek, net achter het ventilatorgebouw.

Na de behandeling van de rookgassen worden het vliegas en zwaveldioxide afgevangen, bewerkt en opgeslagen in silo's, waarna het wordt getransporteerd(veelal met vrachtschepen) naar een fabriek die er weer wat van gaat produceren.

 

De plaats van gebouw 2 op de grondplaat                                                De bouwplaat van dit gebouw.

 

 

Alle onderdelen uitgeknipt.

Een silo in aanbouw. De witte rondjes(hier met nr.2A) dienen er denk ik voor om de silo mooi rond te krijgen. Deze rondjes heb ik niet gebruikt, omdat de silo's best mooi rond waren geworden. Het stukje gebogen karton geeft hem wat meer houvast.

Hier zijn de onderdelen gevouwen, gebogen en in elkaar gelijmd. In het hoge gebouw staan denk ik allerlei installaties voor het verwerken van de reststoffen tot onder andere gips.

Het eindresultaat volgt straks met de rest.

 

De volgende gebouwen(3 en 4) zijn ook onderdeel van de rookgasontzwavelingsinstallatie, maar wat er precies in gebeurt is mij onbekend.

De locatie van het derde gebouw en rechts de bouwplaat.

De buitenkant van dit gebouw uitgeknipt, gevouwen en rechts ligt alles klaar om het als geheel te gaan verlijmen.

Gebouw 3 is klaar. In het witte gat vooraan komt straks een stukje detaillering van de binnenkant.

Dit is die binnenkant. Het lijkt me dat hier verschillende pompinstallaties zijn opgesteld.

De onderdeeltjes die je hier ziet zijn erg klein, ze behoren tot de kleinsten van het hele bouwpakket. Je bent hier dus relatief best lang mee bezig. Maar het ziet er best mooi uit, al zeg ik het zelf...

En zo wordt het interieur geplaatst in het gebouw.

Dat past precies. Dat is wel iets waar je voor het vastlijmen rekening mee moet houden. Rechts sluit het dakje de boel mooi af.

Gebouw 4 staat los van het vorige gebouw, maar grenst aan de achterzijde aan gebouw 1. De functie is mij ook niet bekend, maar hier staan enkele tanks opgesteld.

De locatie van gebouw 4. De onderdelen bevinden zich ook (deels) op dezelfde bouwplaat van gebouw 3.

Klaar voor het samenstellen.                                                                     Na samenstellen is het gebouw is klaar.

Het dak kan gedeeltelijk naar achter worden geschoven.                       Een bovenaanzicht, een mooi zicht op de tanks.

Nu zijn alle gebouwen van deze installatie klaar. Hieronder volgen eerst foto's van gebouw 2 tot en met 4 als geheel.

Hieronder heb ik gebouw 1 ook erbij geplaatst. Dit is op zich al een heel complex!

De gebouwen 1 en 4 lijken hier niet zo mooi op elkaar aan te sluiten, maar dat komt door de lippen aan de onderzijde. Als het geheel straks op de grondplaat wordt vastgelijmd en goed wordt aangedrukt, zal dat hoogteverschil minimaal zijn, hoop ik.

Rechts het bovenaanzicht van het bouwwerk, de schoorsteen komt straks in het gat in het midden te staan.

Nu deze installatie helemaal af is komt het eind van het project toch wel echt in zicht.

 

Het kolenstation(Bekohlungsstation)

Dit gedeelte van de centrale regelt de aanvoer van de kolen via verschillende lopende banden van het (opslag)kolenveld naar de kolenbunkers die tegen het ketelhuis zijn gebouwd. De verdeelband met behuizing boven de bunkers had ik al gebouwd tegelijkertijd met het ketelhuis. De rest zijn wat gebouwen, een toren en de lopende banden.

 

Dit is de locatie op de grondplaat                                                               En de bouwplaat

De onderdelen zijn uitgeknipt, gesneden en gevouwen.                        Hier nog los van elkaar...

...en hier als één geheel.

De toren.

De laatste en hoogste lopende band komend uit de toren wordt straks dus aangesloten op de verdeelband boven de bunkers.

Dit kolengedeelte was een makkelijk onderdeel en heeft dus niet zoveel tijd gekost. Het enige dat tegenzat was het kleine verhoogde dakje op het eerste gebouw, dus daarmee ben ik niet helemaal tevreden.

 

De schoorsteen(Kamin)

Nadat de rookgassen zijn gezuiverd in de ontzwavelingsinstallatie gaan ze via de schoorsteen de lucht in. De schoorsteen is uiteraard één van de blikvangers van een energiecentrale, omdat deze door zijn lengte(soms wel tot 300-400m) overal bovenuit steekt.

De schoorsteen in het bouwpakket heeft niet de lengte(op schaal 1:220) van de echte in Heilbronn, maar is voor dit bouwpakket wel het hoogste onderdeel(ca.57cm).

Hij bestaat maar uit een paar onderdelen en is niet zo heel moeilijk te bouwen. Het moeilijkste is het mooi rond krijgen van de schacht. Dat heb ik gedaan door hem steeds rondom een ronde stok te draaien. Eerst een stok met dikke diameter, daarna steeds kleinere diameters gebruiken totdat hij mooi rond is en je de uiteinden aan elkaar kunt lijmen. Je moet dat wel heel voorzichtig doen, want vouwen erin zijn ongewenst en natuurlijk niet mooi.

Jammer is het dat de te gebruiken onderdelen geprint zijn op de achterkant van mooie, kleurrijke foto's van reeds gebouwde onderdelen. Die foto's gebruik je vaak als voorbeeld tijdens het bouwen, erg handig. Maar die moet je helaas dus kapot knippen als je aan de schoorsteen begint. Hetzelfde verhaal met de koeltoren. Aan de achterkant staat een hele mooie foto van het gebouwde model, die je dus helaas ook moet "slopen". In de bouwhandleiding wordt ook geadviseerd om de schoorsteen en de koeltoren pas als laatste te bouwen, dan heb je dus tot het laatst mooie voorbeeldfoto's.

Voordat ik begon met bouwen heb ik alle bouwplaten een keer gekopieerd als eventueel reserve, maar ook om deze foto's te behouden. Maar helaas worden die kopieën nooit zo mooi als het origineel... 

 

Dit is de achterkant van de schoorsteenplaat.                                          En dit is de achterkant van één van de twee koeltorenplaten.

De locatie van de schoorsteen op de grondplaat, middenin de ROI.    De bouwplaat, de onderdeeltjes rechtsonder zijn al gebouwd(ROI).

De onderdelen liggen klaar.                                                                         En hier per onderdeel in elkaar gelijmd.

Links de onderkanten en rechts de bovenkanten. De witte schijfjes zijn denk ik bedoeld voor het wat mooier rond krijgen van de schacht, maar ik vond ze te slap. Daarom heb ik weer schrijfblokkarton gebruikt om mooie stevige schijven van te maken. Deze druk ik er aan de uiteinden in en zo wordt de schacht ook mooi rond.

Aan de achterzijde ontstaat door het aan elkaar lijmen een lelijke naad. Deze wilde ik wegwerken en dat heb ik gedaan door het aanbrengen van trapjes van onder tot boven. Een echte schoorsteen heeft deze ook bijna altijd, dus vond ik dat mooi om ook aan te brengen(en de naad is weg). Ik heb de trapjes die bedoeld zijn voor de koeltoren een paar keer gekopieerd, uitgeknipt en aangebracht.

De drie stukken zijn dmv de extra ring aan de binnenkant op elkaar gelijmd, nu is de schoorsteen klaar. Om de foto's wat mooier uit te laten komen heb ik hem even voor een donkere deur geplaatst. Het fotograferen van een schoorsteen is overigens wel lastig. Later als de centrale helemaal is opgebouwd en ik daar buiten mooiere foto's van kan maken, komt hij zeker beter tot zijn recht.

De lelijke naad aan de achterzijde. Rechts heb ik de trap aangebracht.

Toch wel mooier zo met de trapjes. Rechts nog even een bovenaanzicht. Grappig dat het zo net lijkt of hij overal even breed is...

 

De koeltoren(Kühlturm)

Het water dat wordt gebruikt in de machinehal om als stoom de turbine aan te drijven wordt daarna weer afgekoeld tot water, het water wordt natuurlijk erg heet. Om het water beter te laten afkoelen wordt dan vaak een koeltoren gebouwd. Het water dat daarin wordt afgekoeld wordt deels weer teruggepompt naar het ketelhuis en opnieuw gebruikt, een ander deel(het 'afgewerkte water' ) wordt teruggepompt in een langsstromende rivier(of een meer). Het mag dan niet nog te warm zijn, om bijvoorbeeld vissterfte te voorkomen.

Een uitgebreidere beschrijving van de functie van een koeltoren vind je hier in een ander zelfbouwproject.

Een koeltoren is niet altijd aanwezig bij een energiecentrale, denk bijvoorbeeld aan de voormalige centrale van Nijmegen en Dodewaard, die hadden er geen. Waarom weet ik niet, wellicht omdat die het water dmv andere installaties genoeg konden koelen.

Maar de centrale in Heilbronn heeft er wel een en nog een flinke ook. Deze is ca.140m hoog en heeft op de grond een doorsnede van ca.104m.

De koeltoren in het bouwpakket is (op schaal)echter een stuk kleiner gehouden. Ik denk dat dit onderdeel qua verhoudingen met de andere gebouwen het meest afwijkt van de echte situatie. Maar het gaat er natuurlijk om om alles wat zo'n centrale heeft als onderdeel te laten zien en toe te voegen. Alleen is een koeltoren dan vaak veel te groot, dus hebben ze in dit geval een kleine versie toegevoegd. 

Overigens veel onderdelen in het pakket zijn "eenvoudig" gehouden. Zo is bijvoorbeeld de echte schoorsteen in het echt veel hoger en groter en zijn er in zo'n grote centrale altijd meerdere turbines(dan één)aanwezig om het gevraagde vermogen op te kunnen wekken en uiteraard als reserve. Ook het hele kolengebeuren is in het echt vaak veel omvangrijker.

Maar het gaat erom het principe van een energiecentrale te laten zien en daar is de maker van dit bouwpakket zeker in geslaagd.

 

We gaan verder met de bouw van onze koeltoren, hieronder de locatie.    En de bouwplaten.

De bouwplaat rechtsboven is aan beide zijden bedrukt om straks ook de binnenkant te kunnen zien.

Ik ben begonnen met de bovenste ring, de top van de toren. Dit is zoals in het echt een looppad waar in dit geval aan de binnenkant een hekje moet worden geplaatst. Omdat ik het hekje eerst wilde plaatsen voordat ik de andere ringen ging opbouwen had ik de buitenkant nog niet uitgeknipt. Je kunt hem dan mooi vastzetten met gewichtjes en het hekje redelijk makkelijk aanbrengen. Wel moet de ring iets van de grond af hangen, omdat het hekje aan de onderzijde iets uitsteekt en je hem anders niet recht kunt lijmen. Ik heb dit gedaan door in een stuk dozenkarton een iets groter gat dan de ring te knippen.

Vervolgens de ring precies boven het gat plaatsen en het hekje erop lijmen.

De ring met het hek is klaar, rechts heb ik als laatste de buitenkant ook uitgeknipt.

Dan de opbouw van de ringen. Links de onderste ring die op de grond komt te staan. Op ongeveer de halve hoogte van de ring(net boven de zig-zagspijlen komt de grote ronde schijf, in het echt bevinden zich hierop looppaden, sprinklers e.d. Deze schijf moet de ring mooi rond maken, echter vond ik hem een beetje slap. Dus heb ik een zelfde ring van stevig karton gebruikt en eronder gelijmd, dat werkt perfect. 

De overige vier ringen liggen klaar.

De tweede en derde ring zijn aangebracht. En weer is de schuinte van de toren bijna niet te zien(maar die is er toch echt wel!).

Hier is de laatste ring(met loopring en hek) aangebracht, rechts is de trap naar boven ook gereed.

Het zicht bovenin de koeltoren. Rechts is de foto van onderaf genomen, de schuinte komt nu mooi tot uiting.

Het plaatsen van de ringen is een lastig karwei. De ringen moeten precies op elkaar aansluiten zodat er geen gapende kieren ontstaan. Dat laatste is bijna onvermijdelijk en gebeurde bij mij dus wel. De grootste kier heb ik dicht proberen te maken door steeds een klein stukje dicht te lijmen. Echter hield ik aan het eind toch nog een kier over en is op die plek een lelijke vouw ontstaan. Omdat ik verder niets meer wilde wijzigen om erger te voorkomen, heb ik het logo van de energiecentrale(Neckarwerke) op die plek aangebracht. Echt mooi is het niet, maar de vouw is wel weggewerkt.

Langs de koeltoren bovenop de aan/afvoerleiding staat nog een bedieningsgebouw. 

Dus de koeltoren is nu klaar en al met al ben ik daar nu wel tevreden over.

Ik dacht dat dit het laatste onderdeel was, maar er waren nog een paar kleine dingen die ik nog moest bouwen. 

Het bleek te gaan om een transformator, inclusief huisje.

De transformator staat in verbinding met de generator en dient ervoor om de opgewekte stroom op te voeren naar een zeer hoog voltage. Via hoogspanningsleidingen wordt deze stroom naar onderstations gestuurd en daar weer naar een lager voltage gebracht. Vanuit de onderstations gaat de stroom(230V) uiteindelijk naar de eindgebruikers(zoals wij) toe.

De transformator staat dicht bij de machinehal, maar ik had daar nagenoeg geen voorbeeldfoto's van. Dus ik heb hem maar zo gebouwd zoals ik dacht dat het moest. Het zijn maar weinig onderdelen in tegenstelling tot een echte centrale. Daar staan dan ook veel meer transformatoren en is het een wirwar van hoogspanningsleidingen. In dit bouwpakket valt dat dus (gelukkig)wel mee.

 

De locatie.                                                                                                     De onderdelen.

Uitgeknipt, gevouwen en gelijmd.

En als één geheel.

Dit was dan echt het laatste onderdeel van dit bouwpakket.

 

Dan volgt nu de opbouw van de gehele energiecentrale.

Alle gebouwde onderdelen komen te staan op de papieren ondergrond waarop ik steeds de locatie van de onderdelen had ingetekend. 

De papieren ondergrond wordt straks gelijmd op een houten plaat.

 

De standaard hardhouten multiplex plaat(122x61x12mm) van de Praxis. De delen buiten de grondplaat bedek ik met groen papier.

Het blanke gedeelte wordt bedekt met de papieren grondplaat. De plaat was nog iets langer, maar ik heb er ca.20cm afgezaagd. Ik heb hem bewust wat groter gehouden, omdat ik nog wat extra's wilde toevoegen. De grote delen heb ik uit de grondplaat gesneden, op die delen worden de bijbehorende gebouwen gelijmd. Later passen de gebouwen er dan meteen mooi in(was een tip uit de handleiding).

Hier heb ik de papieren grondplaat vastgelijmd op de houten plaat. Dat was een nauwkeurig werkje, wat je voorzichtig moet doen...

Omdat de plaat wat groter was dan de grondplaat ben ik op het idee gekomen om de plaat niet helemaal op maat te zagen, maar om er wat extra's aan toe te voegen. Die toevoegingen zijn in dit geval wat treinsporen en een spooremplacement.

Bij een groot industrieterrein horen bijna altijd (goederen)sporen en emplacementen, maar deze ontbreken op de grondplaat. Aangezien een kolencentrale ook vaak over sporen beschikt vond ik het wel mooi om deze ook na te maken en aan het geheel toe te voegen. De centrale in Heilbronn heeft in elk geval ook enkele sporen, dus dat maakt het nog wat gelijkender.

Ik wilde de sporen en emplacementen gewoon uitprinten ahv foto's van Internet, maar het viel niet mee om ze te vinden. Daarom heb ik de spoortjes opgezocht waar ik als kind mee heb gespeeld. Deze heb ik op de foto gezet en op de juiste grootte uitgeprint.

 

Van alles wat aan elkaar gemaakt en alles op één foto gezet, zo heb je voor alle sporen dezelfde maat. Met deze bocht, rechte en kromme stukken en wissels kun je vanalles bedenken en bouwen, onmisbaar voor het maken van een emplacement. En met de grindtegels als ondergrond lijkt het wel goed op de onderliggende ballast.

Hoewel ik geen treinenfreak ben, vind ik wel dat op het gebied van de modelspoorbouw echte mooie dingen worden gemaakt en aangeboden. Goederentreinen vind ik overigens dan wel interessanter dan reizigerstreinen, maar dat is voor iedereen anders.              Ik ben zelfs leerling geweest op een goederentrein en daarom vrij veel in de Rotterdamse haven geweest. Sporen en emplacementen zijn mij dus wel bekend...

Hier zijn de sporen uitgeprint en uitgeknipt. Het is wel een puzzel om ze goed kloppend te leggen. Rechts is het emplacement gereed.

Ik heb gekozen voor een emplacement met een aantal kopsporen. Bij kopsporen horen ook stootblokken, omdat het spoor ophoudt.

Deze heb ik ook maar even snel gemaakt van wat karton. Ze zijn uiteraard op deze schaal wel erg klein en lastig op de foto te zetten.

Het spoor loopt vanaf het emplacement door rondom het hele terrein, dit paste net mooi op de rand die er omheen loopt. Vanaf dit spoor heb ik ook aftakkingen gemaakt met kopsporen, dit heeft de echte centrale immers ook.

Hier zijn de sporen klaar op de stootblokken na. Deze plaats ik pas op het eind om het eraf stoten te voorkomen.

Nu is de ondergrond helemaal klaar en kunnen we alle gebouwen gaan plaatsen. Ik doe dat in stappen, zodat het geheel steeds voller en mooier wordt en goed zichtbaar is wat er gebeurt. De volgorde is ongeveer gelijk met de bouwvolgorde, dus Ik begin met het plaatsen van het stadsverwarmingsgebouw.

Dan de machinehal, het bedieningsgebouw en het ketelhuis met ketel, DeNOx-installatie, kolenbunkers en kolenmolens.

Dan het elektrofilter, ventilatorgebouw en de rookgasontzwavelingsinstallatie.

De schoorsteen.

De kolentoevoer.

De transformator. Deze heb ik iets moeten inkorten, omdat het anders niet paste. Bij de bouw ervan dus even niet goed opgelet...

Dan als laatste gebouw de koeltoren en bijbehorend bedieningsgebouw.

Echt als allerlaatste werkje is het aanbrengen van de stootblokken op de kopsporen.

Nog even wat detailfoto's.

En hier is dan echt alles klaar!

Al met al is de bouw van deze kolencentrale mij op sommige onderdelen na meegevallen en het eindresultaat mag er best zijn vind ik. Ik heb precies een half jaar aan dit project gewerkt en echt met veel passie en plezier. De aanvullingen en veranderingen die ik heb aangebracht vind ik wel een mooie toevoeging.

De foto's van het model zijn nu binnenshuis genomen en dat toont natuurlijk niet echt realistisch. Maar met het donkere en vochtige weer van nu(januari) is het onmogelijk om er buiten foto's van te maken.

Wel ben ik van plan om straks in de lente, of bij mooi open weer nieuwe aanvullende foto's van deze kolencentrale te gaan maken. In de buitenlucht zal het complex nog veel mooier tot zijn recht komen. Ook het geheel met opengewerkte gedeelten komt straks buiten nog op de foto, daar had ik nu geen tijd meer voor. Dus wil je de binnenkanten zien, dan moet je even terugkijken in het bouwverslag, daar is alles te zien.

Voor iemand die de centrale ook wil gaan bouwen: ik heb destijds het hele bouwpakket gekopieerd om als reserve te houden. Echter ging de bouw zo goed dat ik niks als reserve nodig heb gehad, dus dat hele pakket is nog compleet.

Mocht je dus interesse hebben, laat het maar weten via de mail.

Je kunt ook op Google zoeken met de zin 'Modellbausatz Kohle-Heizkraftwerk', dan vind je het bouwpakket zeker ook terug op bijvoorbeeld Ebay(kleinanzeigen.de), waar er nog wel enkele exemplaren te koop staan, meestal ergens in Duitsland.

Houd voor nieuwe foto's van mijn model de site in de gaten!